måndag 5 mars 2018

Demokratin

I dagens SvD skriver kända svenskar om att demokratin är hotad. Och i den bemärkelsen håller jag definitivt med, men därefter går våra vägar skillda åt.

Författarna av denna artikel har inget som helst intresse av att öka demokratin. Enda syftet är att skapa ytterligare en plattform för att förtrycka oliktänkande.

Några citat från debattartikeln med mina kommentarer nedan:

"Den senaste Demokratiutredningen redovisar en sjunkande tillit för partierna, vars medlemstal sjunkit dramatiskt."
Detta är inte konstigt då politikers jobb att paketera icke önskvärda vägval med de gänge pekpinnarna som tex solidaritet, omtanke och hot.

"Enligt en rapport från Novus hösten 2017 beställd av Studieförbunden i Sverige svarade fyra av tio tillfrågade personer att det vore bra om experter, inte regeringen, fattade beslut om vad som är bäst för landet."
Inte en så konstig utveckling egentligen. En normalt funtad medborgare blir förvirrad av mindre. Politiker säger en sak och gör en helt annan. Den enkla vägen är att då gå mot "han som bestämmer".

"Läget för demokratin kan kopplas till att fördomsfulla och populistiska krafter växt i styrka även i vårt samhälle. "
"Populistiska krafter", detta ord som gång på gång återkommer för att benämna sådant som etablisemanget inte gillar.  


"Fria och demokratiska val har manipulerats i andra länder och man befarar att det kan ske även hos oss. "
Snälla, kom med fakta och referenser. Menar de kuppen i Ukraina, maktövertagandet i Irak, krossandet av Libyens Khadaffi eller försöken att störta Assad i Syrien. Menar de Rysslands sk försök att påverka USA valet? Ingen och då menar jag ingen har lyckats visa detta.

Var fanns fördömanden av den här artikeln av Jenny Stiernstedt i SvD från 4 november. Här ges en demokratimotståndare en plats på parkettplats.

[edit]: Ovan artikel dissikerad av Technocracy.news här.

I min mening så är syftet detsamma, har inget som helst att göra med att rädda demokratin.

Ovan text lade jag in som inlägg på dagens debattartikel, vi får se om det tar skruv.

//J

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar