torsdag 2 april 2020

Sverige i eftervirustiden

Svensk industri stod redo att bygga upp Europa efter andra världskriget. Hela efterkrigstiden gick väldigt väldigt bra för just Sverige.

Av allt att döma har vi en relativt relaxerad virusregim i Sverige. När paniken lättar i övriga världen och ekonomin masar sig igång igen bör Sverige ha ett visst försprång.

Det bär emot att säga, men det får vi i så fall tacka sossarna för.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar