onsdag 3 juni 2020

Vilken laglig rätt har ni att avvisa kunder i dörren pga COVID-19?

M: Butikspersonal står ibland i ingången och hejdar folk från att gå in. Under vilka omständigheter kan ni verkligen hindra någon från att gå in i en butik under rådande öppetid?
Är det inte så att dessa köanvisningar utanför butik är mer av vädjande natur, rent juridiskt?

Systembolaget: Hej M!

Det vi gör i dessa speciella Covid-tider är att försöka hjälpa till så att smittspridningen blir minimal. Som all annan handel gör vi vårt yttersta för att förhindra att någon kan smittas hos oss.

Att vi slussar in personer i våra lokaler beror på att vi vill undvika trängsel, eftersom det vid vissa tider kan vara stort antal kunder som vill handla i våra butiker. För att säkerställa avståndet och säkerheten både för anställda och personal är detta något vi gör när det anses nödvändigt.

Det juridiska är jag inte insatt i, men precis som med mycket annat handlar mycket om sunt förnuft och att följa de rekommendationer som finns. Här hittar du mer om hur vi jobbar med detta i butikerna:

https://www.systembolaget.se/covid-19/for-allas-trygghet/

Trevlig helg!

Torbjörn

M: Tack för ditt svar.

Av flera skäl anser jag att era åtgärder är kontraproduktiva, inte minst för att de ni hindrar att gå in står hopbuntade i en kö, och är dessutom frustrerade. Som monopol har ni minimala rättigheter att frustrera folk.

De som tror sig vara i någon sorts fara på grund av beläggningen i butiken kan givetvis göra den bedömningen på egen hand och vänta eller återkomma vid ett senare tillfälle. Det är en absolut minoritet.

Vad har ni för policy för de som kanske beslutar sig för att runda kön och kövärdens vädjan att vänta utanför butiken och går in ändå?

Systembolaget: Hej igen!

Jag återkommer till dig via mejl på måndag, eftersom jag vill söka ett mer utförligtsvar på dina frågor.

Torbjörn

M: Hej!

I denna forumtråd lovade ni att återkomma måndagen den 25te. Någon klarhet i frågan ännu?
https://vanligafragor.systembolaget.se/org/systembolaget/d/vilken-laglig-ratt-har-ni-att-avvisa-kunder-i-dorr/#c3534991

M:Försiktig påminnelse.
//M

Systembolaget: Hej M!Tack för ditt mejl!Jag har ställt frågan vidare till vår juridikavdelning och bifogar svaret från vår jurist Peter här under. Utöver det kan tilläggas att det inte bara är under rådande pandemi som slussning kan förekomma utan det kan även användas om vi till exempel riskerar att gå över max antal personer som får vistas i en lokal av brandsäkerhets skäl.Från Peter:

”Covid-19-pandemin påverkar alla, även Systembolaget. För oss är det självklart att tänka på våra kunders och medarbetares hälsa samtidigt som vi försöker ge så bra service som möjligt. Vi följer kontinuerligt gällande föreskrifter och råd från myndigheterna. Här kan nämnas Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m. (HSLF-FS 2020:12). Av dessa föreskrifter och allmänna råd följer bl.a. att alla företag är skyldiga att utifrån rekommendationer från Folkhälsomyndigheten vidta åtgärder för att undvika smittspridning av covid-19.Vad särskilt gäller handeln (t.ex. köpcentrum, affärer, varuhus, butiker etc.) så anger Folkhälsomyndigheten bl.a. att företagen bör begränsa antalet kunder som vistas i en lokal samtidigt. Mot denna bakgrund, och med omtanke om både medarbetare och kunder, har vi i våra butiker tagit initiativ till flertalet försiktighetsåtgärder. En av dessa åtgärder är att vi vid behov tillämpar slussning för att begränsa antalet personer som samtidigt vistas i butiken. Här har vi t.ex. kövärdar som hjälper till vid slussning och som uppmanar våra kunder att hålla avstånd även i slussningskön. Där det är möjligt kan vi även markera med avståndsmarkeringar.Vi har givetvis förståelse för att detta kan skapa frustration. Men i de flesta fall möter vi förståelse för att vi behöver vidta dessa åtgärder och att det då kan ta lite längre tid att handla hos oss än vanligt.”Hälsingar,
PeterMed vänlig hälsning

Markus
Kommunikatör

Systembolagets Kundtjänst
0771-83 83 00
Systembolaget AB, 10384 Stockholm

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar