tisdag 6 februari 2018

Amerikanska finansinspektionen älskar krypto

Kort efter att Kina totalförbjudit all handel med kryptotillgångar på såväl inhemska som utländska plattformar aviseras en motsatt inställning från amerikanska myndigheter.

I en senatutskottsutfrågning gör ordförande för SEC (Securities and Exchange Commission) och CFTC (Commodity Futures Trading Commission) följande slutanförande:

We are entering a new digital era in world financial markets. As we saw with the
development of the Internet, we cannot put the technology genie back in the bottle. Virtual
currencies mark a paradigm shift in how we think about payments, traditional financial
processes, and engaging in economic activity. Ignoring these developments will not make them
go away, nor is it a responsible regulatory response. The evolution of these assets, their
volatility, and the interest they attract from a rising global millennial population demand serious
examination.

Hela anförandet är en grundlig genomgång av kryptotillgångar och dess potential inte bara i en finansiell kontext, och kan läsas här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar