lördag 24 november 2018

Kort sammafattning av läget

Med nya arbetsuppgifter och ny arbetsgivare för oss båda så har tiden (om jag talar för mig själv) inte funnits för att komma med till skott med inlägg här på ESTI under hösten. Bättring J!

Har däremot haft lite koll på Twitter flödet.

Kort sammanfattning från lokalt till globalt

Sevärd playlist om skuldslaveriet

Här tas inga omvägar, narratorn matar på om världsläget mot bakgrund av ett storfinansiellt komplex som kortslutit vår tankeförmåga och håller världen i limbo. En av de mer seriösa och genomarbetade konspirationsanalytikerna på nätet. Produktionen är i klass med James Corbett men med en något mer realpolitisk och mindre ideologisk ansats.

Några tankeställare från serien:

  • Invandring är en logisk följd av att västvärlden redan är skuldsatt över öronen, och nya låntagare måste in
  • Council on Foreign Relations och Atlantic Council sätter agendan för gammelmedia för att läppstifta förstörelseprocesserna i Mellanöstern
Även petrodollarn får sig en skolboksgenomgång:
  • Irak ödelades för sin vilja att sälja olja i euro
  • Libyen gick samma öde till mötes för sina planer på en panafrikansk dinar uppbackad av guld, och som skulle användas som transaktionsvaluta för libysk olja
  • Syriens centralbank är inte ansluten till det västdominerade centralbankssystemet
  • Både Irak och Libyen har idag nyetablerade västdominerade centralbanker

https://www.youtube.com/playlist?list=PLlxzTYKtDmmS9Vx9TGziZZj-d8NUAovtg