söndag 11 april 2021

Det gula vaccinationshäftet och smittskydd

The war is not meant to be won, it is meant to be continuous. - George Orwell

Det finns många bland oss som fortfarande inte förstått att vacciner per definition är verkningslösa (i bästa fall). Samma människor har nu övertygats om att man trots vaccinering kan vara "smittbärare". Därför måste alla vaccineras (i det allmännas bästas namn), och därför måste man fortfarande hålla avstånd till sin näste, inte ta i hand, bära munskydd, etc.

Mitt gula häfte är fullt av vaccinationscertifikat, efter resor runt om i världen. Har jag under alla dessa år, vid hemkomst, varit en potentiell smittbärare för alla som inte rest, och därmed inte fått vaccinet? Har alla som under de senaste 100 åren rest fritt i tron om att de varit skyddade av sina vacciner i själva verket utgjort en fara för närstående, tandläkare, sjukhuspersonal, etc på hemmaplan?

Många av de länder jag rest till, som kräver vaccinering, är ursprungsländer för de migranter som kommit till Sverige under de senaste 30 åren. Har de alla vaccinerats vid ankomst? Har de genomgått de långa procedurerna; orala vaccin med multipla doser, booster-sprutor, oral booster med tidsfördröjning? Eller står vi inför latenta explosioner av gula febern, kolera, hepatit ABCDEFG, tyfoidfeber, polio och rabies?

Inget stämmer - som vanligt - i virologins fantasivärld.

I häftet står även: "[Smallpox vaccination] may even be dangerous." Där ser man. Men bara det, inte de andra?