tisdag 2 juli 2019

ThvBIS Varnar och lästips till LO

BIS (Bank of International Settlements) är en intressant skapelse som vi skrivit tidigare om på ESTI.
Nu går de enligt SVD/Direkt ut med en varning (2019-07-02):

"Global ekonomi är inte fri Den globala ekonomin har inte lyckats frigöra sig från den skuldberoende tillväxtmodellen."


Telegrammet lyder följande (med min markering):

"Den aggregerade skulden, privat och offentlig, i förhållande till BNP är mycket högre än före finanskrisen, och samtidigt är räntenivåerna, reala och nominella fortsatt historiskt låga trots att ekonomierna utvecklas ungefär i linje med potentialen. Det skriver Bank for International Settlements (BIS) i sin årsrapport. BIS tillägger att de finansiella förhållandena i de utvecklade ekonomierna, i synnerhet i de största av dem, ackommoderande ur ett långsiktigt perspektiv. "Som ett resultat av detta –om den globala ekonomin bromsar vid någon punkt är det svårt att tänka sig att det sker utan att skuldbördan ökar ytterligare", skriver BIS. Mot den bakgrunden spelar utvecklingen för inflationen en nyckelroll. Om inflationen skulle börja stiga signifikant vid någon punkt skulle det resultera i kraftigare åtstramningar från centralbankerna. Detta skulle orsaka spänningar på de finansiella marknaderna och sätta hård press på tungt skuldsatta låntagare, privata och offentliga.

Om å andra sidan inflationen förblir dämpad, och under centralbankernas mål trots deras kraftfulla ansträngningar att lyfta den, skulle nuvarande ekonomiska förhållanden fortsätta att råda. Men det skulle också öka risktagandet och förvärra bräckligheterna. Enligt BIS kan beslutsfattarna framgångsrikt navigera i denna besvärliga terräng. Men pausen i den penningpolitiska normaliseringsprocessen indikerar att den "smala stig" som BIS tidigare beskrivit har visat sig vara "krokig". Enligt BIS behöver policymixen nu rebalanseras; en högre uthållig tillväxt kan bara uppnås genom att minska skuldberoendet och genom att återuppliva produktiva styrkor. I den processen bör delar av den börda som penningpolitiken burit sedan finanskrisen lättas för att undvika förväntningar om att penningpolitiken kan vara en motor för uthållig tillväxt. En mer lämplig roll för penningpolitiken är, enligt BIS, att vara en backspärr, givet att dess huvudfokus är att leverera prisstabilitet och samtidig."

Undrar egentligen om skribenten har en susning om vad han/hon/det skriver om.

I god SVD anda, får även LO komma till tals och Karl-Petter Thorwaldsson tycker så klart att låg räntepolitiken är i stort sätt positiv, trots att den gör hans medlemmar fattigare varje dag. Sjukt!

"– Man får ta det onda med det goda. Den låga räntan har gett god ekonomi, hög tillväxt och ökad sysselsättning på ett sätt som saknar motstycke, säger Karl-Petter Thorwaldsson"

Dessutom bör inflationen upp ännu mer menar han.

Det BIS skriver bör väga tyngre i min mening. Det "nuvarande ekonomiska förhållandet" är enligt BIS inte hållbart.

Har precis läst Charles Hugh Smith "Money & Work unchained", där han tar upp det "nuvarande ekonomiska förhållandet" och varför det inte är hållbart. Rekommenderas starkt. Preview här. Karl-Petter Thorwaldsson borde läsa den också.

Money and Work Unchained by [Smith, Charles Hugh]