fredag 27 november 2020

Så klarar du coronaviruset

Det finns fyra sätt att döda en människa, med varierande tidskonstant. Hur väl kontrollerar du de olika domänerna i ditt liv?

1. Fysisk åverkan. Undvik att bli skjuten eller misshandlad. Undvik även modulerade elektromagnetiska vågor, som interagerar med våra celler (och de eventuella metallerna i dem, tänk gaffel i mikrovågsugn) - inklusive DNA - som alla är elektriska till sin natur. Spermier och särskilt ägg är ömtåliga i det här avseendet.

2. Förgiftning. Förgiftning sker via skinnet, andningsvägarna och matsmältningskanalen. Krämer tas upp av skinnet, liksom kemikalierna i stretchbyxan från Vietnam. Avgaser (inklusive Roundup från biobränsle) tas upp genom andningsvägarna. Kranvatten innehåller både det ena och det andra, särskilt som stor del av befolkningen medicinerar, fråga aborrarna. Hur väl kontrollerar du ditt vatten? 

3. Brist. För många Billys-piroger leder till näringsbrist. Utan vitaminer får man skörbjugg. Industrifarmad mat innehåller en begränsad mängd näringsämnen, se även kategori Förgiftning ovan. Begränsat dagsljus ger D-vitaminbrist. Dålig ventilation - inklusive masker - ger syrebrist. 

4. Psykisk åverkan. Mobbing, utfrysning, etc leder till psykisk ohälsa, barn utan beröring dör. Skräckfilm ger ett tillfälligt hormonpåslag, och tidningar och TV ett permanent sådant. Till skillnad från Nordkorea är det fortfarande möjligt att stänga av.

Lägg ihop dina bidrag från kategori 1-4 för att avgöra din chans att klara coronaviruset, som händelsevis inte ingår i någon av dem. Dra sedan ifrån vad du gör för att hjälpa kroppen att städa: aktivitet som ger puls och svettning, regelbunden tarm-, blåstömning, intermittent fasta, uppehåll mellan måltider, god sömn (avstängd wifi underlättar), maskfria utandningskanaler, meningsfylld aktivitet samt kramar och pussar (och handslag). Sjukdom uppstår när en eller flera kategorier går överstyr; kroppen gör - på modernt språk - en forcerad "cleansing". Ingen har någonsin dött av ett virus, men alla fyra ger upphov till dem, under andra namn.

lördag 21 november 2020

Smittspridning är en myt

För snart 100 år sedan med elektronmikroskopets inträde kunde man för första gången åskådliggöra partiklar i nanometerstorlek - dvs i skalan hundratusendels millimeter - jämte celler och allt annat i våra kroppar. De fick benämningen virus och under antagandet att de var invasiva och fientliga - vilket man till stort förtret inte kunnat visa med vanliga "baciller" - var svaret på gåtan om sjukdomars spridning funnet. Halleluja! 

Men är det rätt svar, går det ihop logiskt, håller det fortfarande såhär ett århundrade senare? Varför finns det helt plötsligt år 2020 en debatt om de mest triviala förhållanden kring våra "virus", exempelvis kirurgmaskers eventuella barriäreffekt. Varför sprider sig ebolaviruset aldrig utanför regionen kring floden Ebola, men Covid däremot fann sin väg till minsta norrländska stugtäpp på bara några månader? Varför finns det inte andra flodvirus eller geografiskt betingade virus (donauviruset, åkersbergaviruset, pampasviruset, etc)? Varför blir alla i familjen ibland förkylda och ibland bara en, varför har kontanter och handskakningar (återigen, det mest basala) förekommit i tusentals år men anses nu vara dödliga smittvektorer, varför fanns begreppet "social distancing" inte under 2016 års influensasäsong som var så dödlig, förresten är det 0.5, 2 eller 10 meters avstånd som är säkert? Varför avrekommenderades masker i våras men inte nu? Varför var asymtomtomatisk smittspridning helt utesluten i våras men inte nu?

Har vi uppnått "hjordimmunitet" ännu? Korsimmunitet, någon?  

Frågeställningarna är på motsvarande grundskolenivå och borde såklart vara avklarade för årtionden sedan. Men de - smittskyddsläkare, virologer, immunologer, statsepidemiologer och drösar av professorer - har fortfarande inte en susning, utan gissar vilt och debatterar, allt baserat på datormodeller och magkänsla. 100 år efter första synen av "viruset" är det fortfarande ett steg framåt, två steg bakåt. Kärnkraftsverk, datorer och mobiltelefoni har uppfunnits sen dess. Nanometerstora ting - en miljarddels meter - är numera vardagsföreteelser överallt annars. Men virologin verkar bara hopplöst efterbliven. Virsuparadigmet håller inte som förklaringsmodell.

Varför har hälsomyndigheter - för att inte tala om vaccinkrämare och politiker - runt om i världen diametralt olika strategier för bemöta vad som nu hävdas plåga vår planet i form av en parasitisk nanometerstor gensekvens från fladdermössen utanför Wuhan? Varför är Wuhan förresten smittfritt och numera Kinas partystad nummer ett, och varför är dödligheten flera hundra gånger högre i västvärlden? Jo men viruset muterar ju. Ok men ebola har vi haft sen 80-talet, det tycks aldrig smarta till sig och mutera iväg utanför Kongos gränser (liksom alla andra kändisvirus - inklusive HIV - har det fortfarande inte isolerats, studerats och karaktäriserats i enskildhet). 

HIV håller sig på sin plats, bara man torkar av toasitsen och inte har sex med afrikaner eller bögar (obevisat trams). Hur kan så många ha HIV utan att få AIDS? Kan man ha AIDS-liknande symtom utan att ha HIV? Kan man vara rejält förkyld utan att ha covid? Finns det fortfarande helt vanlig bonninfluensa?

SARS, MERS, BSE, fågel- och svininfluensor kommer och går med sina "influensaliknande symtom" i kvällsblaskorna, endast narkolepsin består. Galnakosjukeviruset - äntligen vårt egna virus med äkta västerländskt ursprung - var så viljesvagt och muteringsavert att det aldrig ens lyckades korsa Engelska kanalen. Ur det perspektivet är covid en riktig stridsvagn. De har förfinat sina trick. 

Varför finns hela vårt DNA alltid tillgängligt med det enklaste salivprov, men covid måste testas för med decimeterlånga stråt långt upp i pannloben? Varför blir inte alla på långflygningen sjuka av varandra - ens under "pandemier" som just nu - eller på kryssningsfartyget, eller på arbetsplatsen, eller alla barn i klassen, etc? Varför har inte ICA-tanterna och flygvärdinnorna covid hela bunten? Eller ens mer än andra grupper? Varför står New York för nära hälften av alla covid-relaterade dödsfall i USA, när det finns så många andra städer i samma storleksordning?

Om det finns sjukdomsbringande virus, finns det då också hälsobringande dito?

Varför lyckas vetenskapen aldrig avsiktligt smitta människa eller djur med virussjukdomar? (Ja, det är faktiskt sant.) Varför har vi inte längre polio, kolera eller smittkoppor i vårt samhälle, men fortsatt så i tredje världen? 

Bilden klarnar om man tänker bort viruset. Det må ha en funktion eller uppstå av någon anledning, men sjukdom orsakas inte av en fientlig nanometerpartikel i din grannes snor, det tänket håller inte, smittspridning är en myt. 

Historien om nanopartikeln från fladdermössgrottorna är en fantasi som skapats i datormodeller och propagandaorgan, som inte har någon förankring i vetenskapliga repeterbara experiment, och kan därmed per definition inte förklara de sjukdomsbilder som målas upp runt om i världen under det senaste året. Lyckligtvis finns det plausibla förklaringar för våra vanliga och ovanliga, nutida och historska sjukdomstillstånd, som inte behöver stöd av RNA-sekvenser med dolda avsikter. Boken The Contagion Myth: Why Viruses (Including Coronavirus) Are Not the Cause of Disease visar hur sjukdom uppstår och sprids på sätt som går ihop både logiskt och praktiskt.


Varför blir vi då sjuka, enligt boken? Sammanfattningsvis tre huvudorsaker: förgiftning, brist/svält och trauma; varav alla kan maskeras med ett "virus". Virus är, precis som bakterier är kända för att vara, en biprodukt eller resultat av själva händelsen; de är brandmän, städpatruller och kolportörer. Bara för att brandkåren ryckt ut och är på plats för att släcka branden behöver inte betyda att de orsakat den.

Det är rimligt att kräva att saker och ting ska gå ihop och vara repeterbara, särskilt vad gäller hälsa, liv och lem, och särskilt när man stänger ned en hel värld. Det gör de också, men inte i virusparadigmet. Boken rekommenderas, särskilt kapitel 7 är en upplevelse. Länk finns längst ned i posten.

Några citat:

"In the notebooks, Pasteur states unequivocally that he was unable to transfer disease with a pure culture of bacteria [...] Since Pasteur’s day, no one has demonstrated experimentally the transmissibility of disease with pure cultures of bacteria or viruses."

"In 1905, Dr. Koch received the Nobel Prize for proving that TB was an infectious disease.

Except he didn’t."

"In spite of forty years of research, no one has isolated an HIV virus from any bodily fluid of a person suffering from AIDS. Not once."

"No one has ever documented transmission of any purified HIV virus from one person or one animal to another with any resultant sickness. Not once."

"Needless to say, researchers have yet to prove that a virus causes any of these conditions."

"The amazing part of this story is that not only do we lack this kind of evidence for a viral cause of Covid-19, we also lack this kind of evidence for the many “viral” epidemics we have faced during the last century, including polio, AIDS, SARS, Ebola, Zika, and hepatitis C. In fact, not a single part of this clear and simple proof has been attempted."

"In essence, he was one of the first to propose that in addition to having a microbiome inside us, we also have a virome; and without this virome, we cannot be healthy. This was a radical concept in the 1980s, as no one else had proposed such a theory."

"As we have said, an in-depth look at the scientific literature reveals no proof of the contagion theory, but the alternate explanations for so-called “bacterial” or “viral” illness do have research behind them."

"Modern researchers have shown that exosomes have exactly the same attributes as “viruses.” They are the same size, contain the same components, and act on the same receptors."

"HIV researcher James Hildreth, president and CEO of Meharry Medical College and former professor at Johns Hopkins, put it this way: “The virus is fully an exosome in every sense of the word.”5 Exosomes are completely indistinguishable from what the virologists have been calling “viruses.”"

"The germ theory is wrong; the virus theory is wrong. Viruses are not here to kill us; in reality they are exosomes whose role is to provide the detoxification package and the communication system that allows us to live a full and healthy existence. A war on viruses is a war on life."

"Scientists have observed a threefold depletion of NAD (a form of niacin) in the cells of Covid patients, a condition blamed on the coronavirus. However, exposure to wireless technology and microwave radiation can also deplete cellular forms of niacin."

"Covid-19 and zinc deficiency have many symptoms in common: cough, nausea, fever, pain, abdominal cramping, diarrhea, loss of taste and smell, loss of appetite, fatigue and apathy, inflammation, and decreased immunity."

"We also know that exposing organisms to fear stimulates the creation of exosomes to detoxify this fear. Scientists have mistakenly labeled these tiny bodies “viruses”—poisons. They are not pathogenic viruses; they are the natural human response to fear, lies, hatred, and other toxins."

"Italian medical records indicate that “there may be only two people who died from coronavirus in Italy, who did not present other pathologies.”"

"An April 6 article stated: “Sweden is in the process of introducing super-fast 5G mobile telecoms networks, giving users several times faster web speeds compared with existing 4G technology.34 Sweden’s first Covid-19 death was March 10."

"Public pressure will ensure that all large gatherings—sports events, concerts, fairs, conventions, choir practice, dress rehearsals, church services, and private parties—begin with admonitions to turn cell phones to airplane mode."

The Contagion Myth: Why Viruses (Including Coronavirus) Are Not the Cause of Disease

Cowan, Thomas S, MD, and Fallon Morell, Sally

ISBN: 1510764623

Boken finns att tillgå här:

Adlibris

Alibris 

Bokus

The Pirate Bay

Ladda ner som PDF

onsdag 18 november 2020

Dark winter för köttberget

Jo då, nog finns det ordning i kaoset. 

Genom förtvivlan, ensamhet, isolering, tristess, mötesförbud, brytande av traditoner, ökad användning av livsfarliga ventilatorer, övermedicinering, förnekande/försening av all annan sjukvård och operationer, masker (som orsakar lätt syrebrist och bakteriell lunginflammation), förnekande av solljus, frisk luft och daglig motion, starka/giftiga vacciner, undermålig kost och konstant skräckpropaganda i samtliga boomer-medier vill de tvinga fram förtida död. Skära bort "köttberget" för att frilägga resurser.

Befolkningsbegränsning har funnits i alla tider, vissa med mycket makt är också psykopater och fyrkantiga teknokrater, svårt att förstå för oss normala.

Det kommer att bli en tuff vinter, antagligen några tuffa år.

fredag 13 november 2020

Tidsdokument

November 2020, ett helt vanligt brev från en av de videoplattformar jag råkar vara registrerad på.

Brighteon Update:

As you are probably aware, Brighteon experienced significant outages over the last two days due to DDoS attacks. You may also recall that YouTube went down yesterday due to unexplained problems, and some people suspect there are core internet infrastructure components which are either failing or being taken over.

I want you to know that we have restored Brighteon service (as of last night) and we have added additional layers of anti-DDoS protection as well as server hardening strategies to help keep Brighteon online.

What's really happening right now is that Brighteon is emerging as one of the few remaining places where truthful videos about the 2020 election in the USA can be posted and viewed. Some of those videos are getting widely shared and viewed. The powers that be -- the Big Tech consortium of corrupt criminals and treasonous actors who hate America -- don't want anyone to be able to view those videos.

So we are being attacked with a variety of well-funded, weaponized systems. Both covid and censorship are the weapons of the globalists, and they are not afraid to release whatever weapons they think are needed to crush human freedom and enslave the world under complete tyranny.

söndag 1 november 2020

Valanalys i halloweenanda

Trumps ställning enligt medlemshierarkin för Church of Satan:


2020 / 666 = 3.0330. SMS-numret för att gå med i Bidens valkampanj är:

Belsebub har båda hästar i detta lopp.