fredag 6 april 2018

Ett nytt sätt att rösta

Begynnande demokratier kan hoppa över fasta telefoner-steget och implementera online-röstning direkt. Mogna demokratier kan underlätta direktdemokrati genom online-röstning. Det menar grundaren av Horizon State, ett företag som utvecklar governance-lösningar baserade på Ethereum-blockkedjan.

I ett sådant system skulle medborgaren i extremfallet kunna ges rösträtt dygnet runt i detaljfrågor från lokal till riksnivå, i väntan på bussen eller varhelst det finns mobiltäckning. Detta i kontrast till dagens partival i designerad vallokal en gång vart fjärde år.

Kort och koncis intervju här:


1 kommentar: