tisdag 29 maj 2018

En rysare om klimatet

I boken Global nedkylning - Klimatet och människan under 10 000 år får vi följa med på en hisnande klimatresa genom tiderna. Till skillnad från tidigare historebeskrivning har nutida forskning - somliga rön uppkomna så sent som för 10-20 år sedan - lagt en allt större tonvikt på klimatet som drivande i historiska samhällsförändringar och civilisationers uppgång och fall. Alltså långt innan vi flög till Thailand.

Kort sagt, "klimatflyktingar" är inget som kvällspressen kommit upp med. Författaren Fredrik Charpentier Ljungqvist är doktor i historia vid Stockholms universitet och forskar inom medeltidshistoria och klimathistoria (jepp, du gissade rätt: paleoklimatologi). Charpentier Ljungqvist tar ingen tydlig ställning i inför de katastrofscenarier som målas upp av FN och andra, men noterar att deras modeller tenderar att inte kunna belägga historiska temperaturförändringar ens under 1900-talet. Samt att det florerar en mängd politiserade myter kring klimatet.

Som exempler på det senare tar Charpentier Ljungqvist uppfattningen att det nu skulle vara varmare än på tusentals år, vilket inte har något stöd. Ett kapitel heter "Jorden har varit lika varm förr - många gånger" och talar om cykliska variationer på mellan 1000 och 2000 år. Ett annat exempel är de omtalade isbjörnarna, som nu är fler än under 1900-talet, och som överlevt tidigare perioder i Arktis då temperaturen varit flera grader varmare än idag.

Vad som framkommit i senare forskning är alltså att klimatet varierar i cykler och att vi just kommer ur den s.k. Lilla istiden, som präglat västerlandets samhällsbygge under de senaste tusen åren. Författaren visar hur människan påverkar klimatet på en mängd olika sätt; urbanisering, enorma jordbruksarealer, kondensering från flygplan, utsläpp från förbränning av fossila bränslen, mm. Den s.k. förstärkta växthuseffekten som är männsikans bidrag till den bakomliggande växthuseffekten har onekligen påverkat dagens klimat i någon utsträckning. Huruvida denna spelar eller kommer att spela någon avgörande roll jämte den naturliga variationen låter han vara osagt.

Budskapet i boken är att klimatet varierar, har alltid varierat, och varierar snabbt, till skillnad från vad man trodde för bara några decennier sedan. Människan har genom tiderna tvingats till anpassning. Svårast har varit i gränsregionerna, där en klimatförändring har tippat vågen från exempelvis knappt brukbart till obrukbart.

Glaciärerna i Alperna har smält och frusit ett otal gånger. Men till nästa globala nedkylning dröjer det ytterligare några hundra år. För inte länge sedan var England en exportör av vin till Frankrike (år 900-1200, s. 117). Uppsida för oss nordbor.   

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar