tisdag 23 januari 2018

Media som hatar Trump hetsar mot WWIII


Först och främst om NATO debatten, de oinformerade/ignoranta/köpta hävdar att Sverige bör gå med i NATO för att få hjälp vid anfall på Sverige. Dessa är missinformerade på flera sätt:
1. Sverige riskerar att bli anfallna
2. NATO skulle komma till vår hjälp
3. NATO är överlägset i moralisk aspekt jämfört med alla andra allianser

Nummer 1 skippar jag just nu.
Nummer 2. Börjar med att visa NATO's budget uppdelat på de största länderna. Från The Economist:

Som jag tidigare har visat är USA det land med den störst budgeten. Under 2017 röstade kongressen i genom ett budgettillskott på 70 miljarder USD. Notera att detta är mer än vad Ryssland lägger per år.

Sen vill jag peka på en YT klipp från Stefan Molyneux med namn The Dollar Collapse. Gör en liknande genomgång som jag gör här. Huvudpoängen i Stefans klipp är att USA är bankrutt. Med skenande statsskuld och ett vikande förtroende för dollaren som reservvaluta gör att snart kommer USA inte ha någon möjlighet (eller vilja) att fullfölja sitt åtagande mot NATO (som Trump deklararade i början av sitt presidentskap).  All MSM sparkade bakut och tog det som bevis för att han verkligen hade konspirerat med Kreml.

Nummer 3. Att NATO's moraliska kompass är mer än skev är bevisat så många gånger att jag inte gör det just nu. Det jag istället vill peka på är YT klipp från Jimmy Dore med titeln 

Daily Beast Makes Strong Push For WWIII.


The Daily Beast är en liberal tidskrift där Chelsea Clinton sitter i styrelsen för ägarbolaget. Trump och hans stab får skit för att försöka minska spänningarna gentemot Ryssland genom att dra ned på antalet trupp i östra Europa. 

//J

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar