söndag 26 augusti 2018

Mörka pengar

Såhär går det alltså till när en parasitisk finansbransch skor sig på helt vanliga produktiva människor. Inflation är en form av stöld, där nytryckta pengar spenderas av stater, banker och finansinstitut medans de fortfarande har sitt fulla värde, dvs innan penningmängden spätts ut.

På knappt ett halvsekel har alla valutor inklusive kronan förlorat nästan 100% av sitt värde. Det betyder att varje månad förlorar kronan en högst mätbar kvantitet. Det betyder i sin tur att från det att du fått din lön tills du spenderat den, har du även betalat en liten procent till utspädarna, dvs utfärdarna av mörka pengar och deras närmaste, finansgänget.

Aktier, obligationer och fastigheter är i en bubbla blåst av centralbanker. Nomi Prins kallar luften i denna bubbla för dark money. Börskurserna följer mängden mörka pengar, slaviskt.

The “dark money” comes from central banks. In essence, central banks “print” money or electronically fabricate money by buying bonds or stocks. They use other tools like adjusting interest rate policy and currency agreements with other central banks to pump liquidity into the financial system.

That dark money goes to the biggest private banks and financial institutions first. From there, it spreads out in seemingly infinite directions affecting different financial assets in different ways.

Yet these dark money flows stretch around the world according to a pattern of power, influence and, of course, wealth for select groups. To be a part of the dark money elite means to have control over many. How elite is a matter of degree.

These is not built upon conspiracy theories. To the contrary, alliances make perfect sense and operate publicly. Even better, their exclusive dealings and the consequences that follow are foreseeable — but only if you understand how the system works and follow the dark money flows.

It’s easy to see how this dark money affects the stock market at a high level, because we can monitor its constant movement.


Läs vidare här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar